• Welkom bij sv Oosterheem

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  sv Oosterheem:
  Een leven lang voetballen!
 • Inning van de contributie

  Beste leden van SV Oosterheem,

  Net als het afgelopen seizoen werkt SV Oosterheem voor de inning van de contributies samen met "Club Collect". De samenwerking leidt ertoe dat de inning van de contributies wordt verbeterd- , vereenvoudigd-  en versneld. Club Collect ontwikkelt regelmatig nieuwe toepassingen in de applicatie waardoor het voor de penningmeester "eenvoudiger" wordt om de contributies te innen.

  Zoals jullie zullen begrijpen zijn de contributie inkomsten enorm belangrijk. Alleen met tijdige betaling hiervan kan de vereniging op zijn beurt aan haar verplichtingen voldoen.

  Onlangs hebben jullie van Club Collect een bericht ontvangen met het verzoek tot betaling. Dit bericht hebben jullie per email ontvangen of in een Sms-bericht. De betaling kan in één keer, maar, zoals jullie gewend zijn, natuurlijk ook gespreid in termijnen.

  In het betaalverzoek staat een link naar jouw persoonlijke betaalpagina waarin je dit kunt aangeven. Maak hier gebruik van!

  Wij stimuleren het gebruik van Club Collect. Het blijft echter ook mogelijk om de contributie rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de vereniging: NL 65 INGB 0008 747474 (t.n.v. SV Oosterheem). Vermeldt in de omschrijving dan duidelijk je naam en dat het de betaling van de contributie betreft. Om misverstanden te voorkomen zouden wij het op prijs stellen als je ons per -mail informeert dat je geen gebruik wilt maken van de diensten van Club Collect en dat je zelf zorgt voor (tijdige) betaling van de contributie.

  Zoals hierboven al aangegeven wordt, kun je, door gebruik te maken van Club Collect aangeven of je de contributie in één keer wilt betalen of in termijnen. Als je niet voor de 17evan de maand aangegeven hebt waar je voorkeur naar uit gaat, dan zal de contributie "automatisch" per maand geïncasseerd worden.

  Zoetermeerpas.

  Uiteraard is het ook mogelijk om de contributie te voldoen met de bonnen 3 en 4 (en de jongerencheque) van de Zoetermeerpas.Zodra de trainingen van het nieuwe seizoen gaan beginnen, is het weer mogelijk om deze bonnen in te leveren. Om dubbele inning van de contributie te voorkomen, willen wij u vragen om middels een email aan de penningmeester door te geven dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

  De afgelopen periode heeft de vereniging veel tijd en aandacht besteed aan het bijwerken van de ledenadministratie zodat de contributies op de juiste manier geïncasseerd kunnen worden. Wij zijn ons er echter van bewust dat, ondanks deze zorg, niet alles juist verwerkt zou kunnen zijn. Wanneer dit voor jou geldt, dan willen wij je verzoeken om dit direct kenbaar te maken zodat wij onze bestanden hierop kunnen aanpassen. Je kunt dit doen via ledenadministratie@svoosterheem.nl . Je kunt de wijzigingen ook direct in jouw eigen omgeving van de KNVB aanbrengen. Dit kun je doen via de Voetbal.nl app of via de website (Mijn Club).

  Contributie en Vrijwilligersbijdrage.
  De contributies zullen in het seizoen 2017/18, dat gestart is op 1 juli, met 6 euro per seizoen stijgen. Hierdoor blijft de vereniging in staat om haar lasten te blijven betalen. Daarnaast wordt de vrijwilligersbijdrage verhoogt naar 25 euro per seizoen. Deze vrijwilligersbijdrage wordt vooraf geind. Aan het einde van het seizoen kan de bijdrage worden teruggestort wanneer er vrijwilligersactiviteiten zijn verricht.

  Het overzicht van de contributies kun je vinden op deze pagina.

 •  

   

  Tot slot:

  Zoals in het bericht van Club Collect aangegeven zal worden, kun je voor vragen over de hoogte van de nota direct een vraag stellen via jouw persoonlijke Club Collect betaalpagina. Wij streven ernaar om hier dan binnen 48 uur een reactie op te geven.

  Wanneer u vragen heeft over deze brief en/of over de contributies dan kunt u de vraag uitsluitend per mail richten aan de penningmeester