• Welkom bij sv Oosterheem

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  sv Oosterheem:
  Een leven lang voetballen!
 • Lid worden

   Welkom bij de gezelligste voetbalvereniging van Zoetermeer.  Je kunt hier inschrijven voor het lidmaatschap.
   
  Slapend lid.
  Heb je niet elk weekend tijd om te voetballen dan is het mogelijk om je in te schrijven als "Slapend lid".  
  De voorwaarden hiervan zijn:
  - het team waarvoor je je inschrijft dient minimaal 15 volwaardige spelers ingeschreven te hebben aan het begin van het seizoen.
  - je betaalt een gereduceerd tarief aan contributie.
  - je mag maximaal 10 competitiewedstrijden per seizoen meespelen.
   
  Zoetermeerpas.
  Wanneer je voor het betalen van de contributie gebruik wilt maken van de Zoetermeerpas kun je de kortingsbonnen 3 en 4 op een dinsdagavond inleveren bij de jeugdcommissie. Na controle van de Zoetermeerpas krijg je een bewijsje mee dat je de bonnen hebt ingeleverd. 
   
  Vrijwilligersbijdrage.
  Het afkoopbedrag voor vrijwilligerswerkzaamheden is vastgesteld op € 25,- Smurfen en Zaalvoetballers hoeven geen vrijwilligersbijdrage te betalen. 

  Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-
   
  Kom je er niet uit, stuur dan een email aan de ledenadministratie@svoosterheem.nl 
   
 • Aspirantlid aanmelden

  Voornaam *
  Achternaam *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Competitie
  Bondssporten
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • Als voetballer wordt je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging Contributie-inning
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan sv Oosterheem om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00 en boetes automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van het kwartaal afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal sv Oosterheem de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk te gebeuren via ledenadministratie@svoosterheem.nl

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor sv Oosterheem van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.