• Welkom bij sv Oosterheem

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  sv Oosterheem:
  Een leven lang voetballen!
 • Uitstekende Algemene Leden Vergadering SV Oosterheem
  18 dec 2019 Beheerder
 • Gisteren vond bij SV Oosterheem de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het werd een uitstekende vergadering, waarbij de opkomst met ruim 25 aanwezige enthousiaste leden redelijk goed genoemd mag worden.
   
  Positief resultaat
   
  Noemenswaardig om te vermelden is dat SV Oosterheem het contributiejaar 2018-2019 met een positief resultaat van bijna €6000,- heeft afgesloten. In het jaar van overgang van de  oude naar nieuwe kantine een fantastisch resultaat.
   
  Secretaris
   
  In de vergadering werd secretaris Albert Foekema door de leden unaniem herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
   
  Gezond ledenaantal
   
  Kracht van de vereniging zit hem voornamelijk in de gemoedelijke en gezellige sfeer. Dit komt tot uiting in een op dit moment gezond ledenaantal van 412 leden (peildatum 1 december 2019). Het streven en beleid van de club is om op den duur toe te werken naar maximaal 450 leden. Hierbij zal de jeugd een steeds prominentere rol gaan vervullen. Enerzijds vanuit de aanwas van nieuwe leden bij de jongste jeugdteams, anderzijds zal deze jeugd ook weer doorstromen naar de seniorenelftallen en waar mogelijk zeker ook naar het 1e standaard team. 
   
  Commissies en contributies
   
  Vanuit de diverse commissies werd een korte toelichting gegevens op hun werkzaamheden binnen de vereniging. Met alle enthousiaste vrijwilligers en de leden vormen zij het fundament van de vereniging. Ook werden de contributies opnieuw vastgesteld. Hierbij zit SV Oosterheem - inclusief indexatie van 3% - op het Zoetermeerse gemiddelde. 
   
  Tot slot
   
  De avond werd afgesloten met een gezellig drankje. Hierbij werd vooral de onderlinge verbinding gezocht met als doel SV Oosterheem als gezelligste vereniging van Zoetermeer meer en meer te versterken.